• "Romain Rolland" FLS

„Креативен учебен час. Немски като чужд език: Интерактивни методи“В периода 15 - 21.09.19 ми беше дадена възможността да бъда в немския град Дюселдорф по проект Еразъм + К 1 и да участвам в обучение за учители на тема „Креативен учебен час. Немски като чужд език: Интерактивни методи“. Квалификационният курс включваше следните теми:

- „Краткосрочно планиране на учебния час“, т.нар. „SCHWELLENpädagogik“. „Die Schwelle“ на немски език означава „праг“ и колегата обясни, че това понятие е измислено шеговито от самите тях, от преподавателите в „Института за интернационална комуникация“ за онези ситуации, при които ни се налага да си представим и реализираме в последния момент учебния си час (например при заместване на колега). Прекрачваш прага и започваш, без предварителна конкретна подготовка. В тези няколко часа получихме идеи за упражнения, задачи, игри, които успешно биха ни спечелили време, биха заинтригували учениците и същевременно биха били полезни за тях.

- „Да мотивираме с музика – немскоезична попмузика в обучението по немски като чужд език“. Този семинар от две части беше изключително интересен и приятен за нас, защото си „сверихме“ музикалния часовник и разбрахме как да запалим учениците по различни от заветния Рамщайн изпълнители, които са обичани и успешни в Германия. Дидактизирахме и само под формата на групова работа различни песни, като условието беше да са записани през последните две години.

- „Игра с думи: игрово говорене в часовете по немски език“ се фокусираше върху устната комуникация, осъществявана под формата на различни игри. Трябва да призная, че в тази част от обучението бях най-малко изненадана, защото както аз, така и останалите ми колеги познаваме и прилагаме често тези методи.

- „Дейности за начало и за разнообразяване на учебния час“. Половин ден бяхме очаровани и завладявани от немския ни колега, който дори със самото си присъствие и подход ни даде много идеи.

- „Интерактивна бяла дъска – основни умения и идеи“. След проведеното обучение въздъхнах и тайно си пожелах и при нас тази интерактивна бяла дъска да бъде по-широко достъпна, защото би отворила нова страница за нас и нашите ученици, би повишила вниманието и интереса им.

- Последния ден посещавахме учебни часове в различни езикови нива - от А 1 до C 1. Аз си избрах ниво C 1, защото е свързано с настоящите ми професионални занимания. Беше полезно да се сравним и съизмерим с колегите, да почерпим конкретни тематични идеи, да узнаем за полезни интернет страници със статии и видео клипове, приложими особено успешно в подготовката за DSD.В обучението участвахме учители от три континента и от девет държави. Когато се опознавахме и разказвахме за себе си, всички бяха много учудени от броя на часовете по чужд език през първата учебна година в нашата гимназия и благородно завидяха на този образователен модел. А когато сами разработвахме и представяхме уроци, бивах критикувана, че въвличам трудна лексика. Може би не ми повярваха, когато твърдях, че този речников запас на чуждия език има почти всеки наш ученик още в края на девети клас. Но това e самата истина.През тези пет дни беше планирано и посещение на Музея на Хайнрих Хайне в Стария град и на самата стара част на града. С корабче пътувахме до най-стария крайречен квартал Кайзерсверт, известен с останките от двореца на Фридрих Барбароса и със своето спокойствие и романтика. Опитахме, разбира се, от бирата и къривурста, от типичната горчица и от ликьора Killepitsch.

Тези обучения в страната носител на езика са изключително полезни заради досега с културата, заради живия език, носещ се навсякъде, и заради възможността да обмениш опит и с колеги от целия свят. Прибрах се с цял куфар с идеи.Ich hatte vom 15. bis 21. September die Gelegenheit, in Düsseldorf am Projekt Erasmus + K 1 zu sein und an einer Fortbildung zum Thema "Kreativer Unterricht" teilzunehmen. Deutsch als Fremdsprache: Interaktive Methoden. " Der Qualifizierungskurs umfasste folgende Themen:

- Kurzfristige Unterrichtsplanung, die sogenannte "SCHWELLENpädagogik". "Die Schwelle" bedeutet auf Deutsch "Schwelle", und ein Kollege erklärte, dass dieser Begriff von Lehrkräften des Instituts für Internationale Kommunikation scherzhaft für jene Situationen ausgedacht wurde, in denen wir uns schnellstens die Durchführung des Unterrichts vorstellen und in die Tat umsetzen müssen (zum Beispiel beim Vertreten eines Kollegen). Also, wir überschreiten die Schwelle und beginnen ohne besondere Vorbereitung. In diesen wenigen Stunden bekamen wir Ideen für Übungen, Aufgaben, Spiele, die uns erfolgreich Zeit gewinnen, Studenten faszinieren würden und ihnen nützlich wären.

- "Mit Musik motivieren - deutschsprachige Popmusik im Deutschunterricht". Dieser zweiteilige Workshop war für uns äußerst interessant und hat Spaß gemacht, weil wir auf die Musikuhr "geschaut" haben und gelernt haben, wie man die Schüler für verschiedene als die begehrten Rammstein, in Deutschland beliebte und erfolgreiche Sänger begeistern kann. Wir didaktisierten verschiedene Songs auch in Form von Gruppenarbeit, deren Auswahl unter der Bedingung getroffen werden sollte , dass sie in den letzten zwei Jahren aufgenommen und veröffentlicht worden sind.

-„Das Spiel mit den Wörtern: Deutschsprachiger Unterricht" mit Schwerpunkt auf mündliche Kommunikation in Form verschiedener Spiele. Ich muss zugeben, dass ich in diesem Teil der Fortbildung am wenigsten überrascht war, weil sowohl ich selbst als auch meine anderen Kollegen diese Methoden schon kennen und häufig anwenden.

- "Aktivitäten zum Unterrichtsbeginn und zur Auflockerung". An einem Vormittag waren wir von unserem deutschen Kollegen fasziniert, der uns selbst durch seine Persönlichkeit, Präsenz und Herangehensweise viele Ideen gab.

- "Interaktives Whiteboard ": Nach dem Training habe ich geseufzt und mir insgeheim gewünscht, dass dieses interaktive Whiteboard auch für uns bald frei verfügbar wäre, weil es eine neue Seite für uns und unsere Schüler öffnen und ihre Aufmerksamkeit erhöhen und ihr Interesse erwecken würde.

- Am letzten Tag besuchten wir Kurse in verschiedenen Sprachniveaus - von A 1 bis C 1. Ich entschied mich für C 1, weil es mit meiner aktuellen beruflichen Tätigkeit zusammenhängt. Es war hilfreich, sich mit Kollegen zu vergleichen und zu skalieren, spezifische thematische Ideen zu entwickeln und nützliche Websites mit Artikeln und Videos zu finden, die sich besonders erfolgreich für die Vorbereitung auf das DSD eignen.

Lehrer aus drei Kontinenten und aus neun Ländern nahmen an der Fortbildung teil. Als wir uns kennenlernten und einander über unsere Arbeit erzählten, waren alle sehr über die Anzahl der Unterrichtsstunden während des ersten Schuljahres an unserem Gymnasium überrascht und gleichzeitig ein wenig neidisch auf dieses Bildungsmodell. Und als wir den Unterricht selbst gestalteten und präsentierten, wurde ich dafür kritisiert, dass ich beim Planen „schwierige Vokabeln“ gebrauchte. Sie glaubten mir wahrscheinlich nicht, als ich behauptete, dass fast jeder unserer Schüler schon am Ende der neunten Klasse so ein Fremdsprachenvokabular beherrscht. Das ist aber die Wahrheit.

Während dieser fünf Tage war auch ein Besuch des Heinrich-Heine-Instituts in der Altstadt und selbst das Erkunden der Altstadt geplant. Wir fuhren mit dem Boot in das älteste Flussviertel von Kaiserswerth, das für die Überreste der Kaiserspfalz und für seine Ruhe und Romantik bekannt ist. Wir probierten natürlich das Bier und die Currywurst, den typischen Senf und den Killepitschlikör.

Solche Fortbildungen im Mutterland der Sprache sind aufgrund der Begegnung mit der Kultur, mit der lebendigen Sprache und wegen des Erfahrungsaustauschs mit Kollegen aus aller Welt von großem Nutzen. Ich kam mit einem ganzen Koffer voller Ideen zurück!

332 views0 comments
Сайтът се поддържа от ГПЧЕ "Ромен Ролан"
 
  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now