• "Romain Rolland" FLS

VOGUI -реализация

Официална страница на проекта:

https://www.facebook.com/VOGUI1/?hc_location=group

Блог на български:

https://vogui.wordpress.com/


Целта на проекта VOGUI е да се създаде и апробира програма за кариерно ориентиране, базирано на принципите на неформалното образование, която е продукт на съвместната работа между РМС"Инициатива" и неправителствената организация от Португалия Psientifica.


В основата на програмата е заложено развитие на 8 – те ключови компетентности, определени от референтната рамка на ЕС:

• Общуване на роден език

• Общуване на чужд език

• Математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на технологиите

• Дигитални компетентности

• Компетентности, свързани със самостоятелно учене и със събиране на информация

• Социални и граждански компетентности

• Инициативност и предприемачество

• Културни компетентности - изразяване на идеи, творчески изяви, емоционално и естетическо съпреживяване на света чрез изкуствата - литература, музика, живопис и др.


ГПЧЕ „Ромен Ролан“ се включи като училище – партньор от българска страна. Трима преподаватели от гимназията преминаха обучение по методиката в Университета Порто, Португалия.

В проекта участват 80 ученици от гимназията, разделени на групи. Програмата включва: 12 обучителни сесии, разработване на групови проекти, среща с представители на различни професии, посещение на работни места.


Стартът на проекта:


В обучителните сесии по интерактивен начин и с методите на неформалното оброзование се развиват 8 – те ключови компетентности. Особено важени и значими елементи на методиката са самооценъчните въпросници, които са зъдължителни в края на всекя сесия.


При реализирането на проекта в ГПЧЕ „ Ромен Ролан“ голям интерес предизвикват срещите с различни представители на професионалните среди. Поканени са представители на икономиката, здравеопазването, културата, строителството, ИТ-сектора.

Много емоционална се оказа срещата с голямата оперна Прима Дарина Такова и целия творчески състав на постановката „Лучия ди Ламермур“. В срещата участваха още - дъщерята на Дарина Такова – Мила Михова, която играе самата Лучия ди Ламермур, и още Лука Бруно от Италия, Родриго Торсино от Аржентина, както и българският оперен певец Стефан Димитров. Артистите и постановката бяха представени от Огнян Драганов, директор на Държавна опера-Стара Загора и режисьор на „Лучия ди Ламермур“.


В следствие на силния интерес, който предизвикаха артистите, ученик от гимназията /участник в проекта/ взе участие в самата постановка „Лучия ди Ламермур“.Благодарение на качественото изпълнение на дейностите по проекта и получената висока оценка от страна на ученици, родители и партньори, ГПЧЕ „Ромен Ролан“ беше избрано от МОН за пилотно училище в проекта „Система за кариерноориентиране в училищнотообразование“, финансиран от Оперативна програма „Наука иобразование за интелигентен растеж“,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни иинвестиционни фондове.


Чрез следващите няколко снимки ви представме моменти от реализирането на проекта от партньорите ни в Португалия.
9 views0 comments

Recent Posts

See All
Сайтът се поддържа от ГПЧЕ "Ромен Ролан"
 
  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now