• "Romain Rolland" FLS

Cultur All
На 15 юни 2017г. в зала "Америка за България" бяха представени резултатите от международния проект по програма Еразъм+ КА2 My Way Your Way Our Shared Cultural Identities на ГПЧЕ „Ромен Ролан“, град Стара Загора, с училища от Италия, Испания и Швеция.Участниците в двугодишния международен проект представиха приложение - игра, което илюстрира по забавен начин открити от "културните детективи" различия. Ученици и учители споделиха избрани моменти от срещата им с „другостта“, разказаха за уменията, необходими за успешно общуване с представители от различни култури. Показани бяха и полезни ресурси, които могат да се ползват от учителите по чужди езици, имащи интерес да развиват културната интелигентност и междукултурните умения на учениците.


Линк към приложение – игра „Cultur All“

https://culturall.herokuapp.com/Photo credits@MagiMetodieva

27 views0 comments