• "Romain Rolland" FLS

Methodology of Teaching French as a Foreign LanguageПрез август месец, в рамките на една седмица, от 05.08.до 09.08.2019, участвах в проект „Умения на 21 век: Научи и предай нататък‘‘, проект по Програма Еразъм+ с договор 2019-1-BG01-КА 101-062104, в гр.Руан, Франция, в Езиково училище „French in Normandy”.

Темата на курса, в който аз участвах, е Методология в преподаването на Френски език, като чужд език (Methodology of Teaching French as a Foreign Language (FLE) EPRR2). Обучителният курс беше насочен основно към Нови начини за преподаване на Френски език като чужд език чрез Новите технологии.


Групата се състоеше от колеги от Европа, които преподават FLE. Обменът на добри практики, всеки споделяше практики от ежедневната си преподавателска работа, и поднесената по много интересен начин, нова информация от обучаващите, веднага намираше приложение в груповите и индивидуални задачи.

Едноседмичният курс беше много ползотворен и още през учебната 2019/2020 година намери приложение в работата ми с учениците от 12 клас, като използваме ползотворно програми като Kahoot, Mentimeter. Интегрирането им в работния процес, го прави по-интересен, забавен и успешен за учениците.

81 views0 comments