• "Romain Rolland" FLS

Едно пътуване до Регенсбург

В разгара на лятото Бавария ме посреща с изненадващо високи температури и повсеместни ремонти на железопътното трасе. Въпреки „усложнената” обстановка успявам да стигна, сменяйки няколко превозни средства, до намиращия се наблизо Регенсбург.


Регенсбург (включен в списъка за световното културно наследство на ЮНЕСКО, 150 000 жители) се намира в центъра на Бавария, в най-северната част на Дунав и в подножието на Баварската гора. Това е един от най-красивите и бързо разрастващи се градове, с най-големия запазен средновековен ансамбъл в Германия.

Действително старинната градска част изглежда като „от приказките”, а тесните средновековни улички и дюкянчета пренасят посетителя в една отминала епоха. Любезните домакини от Института за чужди езици и култура „Хорицонте” се бяха погрижили за разнообразна двуседмична програма, насочена както към актуализиране на езиковите и методични компетенции, така и към придобиване на знания за федералната провинция, за нейната история, култура и традиции.


Участниците в курса бяхме предимно учители по немски език от България, Полша, Чехия и Унгария. Бързо намерихме „общ език” и обменяхме опит относно обучението по немски език в родните ни страни. В Източна Европа немският език има традиционно силни позиции, но няма езикови гимназии, във вида, в който съществуват при нас.


Освен „чисто” езиковото обучение, което беше съпътствано и с преподаването на игрови методи, на особен интерес се радваха часовете по странознание. Запознахме се баварския диалект, с историята на типични немски марки и значението им за немската икономика. Това бяха и най-„вкусните”часове, в които имахме възможността да дегустираме известни немски марки от хранително-вкусовата промишленост. Убедихме се в значението на малките и средни предприятия за германската промишленост, посещавайки една от най-старите традиционни пивоварни „Кнайтингер” в сърцето на Регенсбург. Особено впечатление ми направиха площите с хмел, изходна суровина за пивоварството, гледка, която се разкрива при пътуване из региона.Река Дунав е важна транспортна артерия, свързваща Регенсбург с близки и далечни селища. Обичайна е гледката на корабчета, превозващи туристи. Посетихме намиращия се на брега на Дунав монумент Валхала, „Храм на славата”, построен от Лудвиг I. Баварски в чест на велики немски личности, чиито мраморни бюстове могат да се видят в този внушителен паметник в старогръцки стил.

Регенсбург е и „млад” град със своите 25 000 студенти, обучаващи се в четири университета, най-големия от които е Университет Регенсбург. Младите хора изпълват улиците и внасят младежки дух в този красив старинен град.

Програмата в почивните дни предвиждаше посещение на други близки градове. Незабравимо ще остане за мен посещението на Нюрнберг, града на най-стария коледен базар в Германия, и Пасау – градът на трите реки – Дунав, Инн и Илц.

Курсът по програма Еразъм + допринесе не само за усъвършенстването на езиковите ми познания и компетенции в областта на методиката и дидактиката, той обогати знанията ми за страната, за историята, икономиката, местния диалект, традиции и култура, и ми даде възможност за обмяна на опит и добри практики с колеги от други страни по отношение на преподаването на немски език като чужд език.

Златка Блажова Енева

31 views0 comments