• "Romain Rolland" FLS

Зимен университет BELCВ периода от 25.02. – 01.03.2019 година в гр. Париж, Франция премина четвъртото обучение по Програма Еразъм +, КД 2 за учителкска мобилност. В него се включи г-жа Николова, директор на гимназията.

Програмата на „Зимен университет – BELC‘ 2019“ е изцяло съобразена с опита и професионалните нужди на преподавателите по и на френски език по света и се провежда от Центъра за педагогически обучения в Севр, Париж. Курсовете са обогатени с редица допълнителни акценти: конференции и кръгли маси с професионалисти в разпространението и популяризирането на френски език в света.

В края на обучението участниците получават сертификат, който е признат от Министерството на Европа и Външните работи и от Министерството на националното образование и младежта във Франция.


В рамките на седмицата госпожа Николова премина обучение от 30 часа, разпределени в два модула:

1. „Разработване на групова динамика за насърчаване на мотивацията за обучаемите“

и

2. „Как да преподаваме фонетика“
Първият модул беше предназначен за учители с опит в преподаването на френски като чужд език, които добре познават Общата европейска езикова рамка и които искат да мотивират своите ученици, предлагайки им дейности, развиващи груповата динамика и такива, които насърчават формирането на класа като ефективна работна единица, за засилване на мотивацията учениците, за подхранване на творчеството им, и за създаване на удоволствие от ученето.

По време на обучението беше използван интерактивен подход, редуване на ролеви игри, анализ на наученото и коментари. Всеки участник планира и разработи урок, който проведе с останалата част от групата. След всеки от уроците беше предвидена рефлексия и беше направен анализ на силните и слабите страни на всяка от дейностите.

Продължителността на модула е 15 часа (9 сесии по 1ч. 40 мин.)Вторият модул имаше за цел да научи участниците как да превръщат фонетични упражнения в дидактична единица, да обясняват особеностите на фонологичната система на френския език и да усвоят техники за насърчаване на изучаването и на правилното произношение на френския език.

Обучението беше проведено в рамките на 15 часа ( 9 сесии по 1ч. 40 мин.) чрез редуване на теоритична и практическа част (упражнения) . Всички обучавани активано участваха в различните сесии.

В рамките на проекта, на местно ниво е предвидена дисеминация с участието на учители от ГПЧЕ „Ромен Ролан“, преподаващи по и на френски език.175 views0 comments
Сайтът се поддържа от ГПЧЕ "Ромен Ролан"
 
  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now