• "Romain Rolland" FLS

Креативен учебен час - споделени практики за зараждане на новаторски идеи


В периода 15 - 21.09.19 в немския град Дюселдорф по проект Еразъм + К 1 участвах в обучение за учители на тема „Креативен учебен час. Немски като чужд език: Интерактивни методи“ към „Института за международна комуникация“(IIK). Квалификационният курс обхващаше 32 учебни часа.

След завръщането си в Стара Загора поканих през месец ноември колегите си от методическото обединение по немски език (12 души) и ги запознах с наученото от колегите ни от Германия. Предоставих им и всички електронни файлове и материали на хартиен носител, които получих от Института за международна комуникация – Дюселдорф. Идеите и уменията, придобити в Дюселдорф, до момента са получили следната реализация в нашите часове:

- „Краткосрочно планиране на учебния час“ . В тези няколко часа получихме идеи за упражнения, задачи, игри, които успешно биха ни спечелили време, биха заинтригували учениците и същевременно биха били полезни за тях. При заместване на внезапно разболял се колега в 12 клас беше използвана играта „Табу“ (карти с думи) с цел преговор на лексиката от предишния урок. Картите учениците изработиха сами преди играта и по този начин преговориха още веднъж новите думи.

В 8, 9 и 10 клас често се използват и т.нар. облаци от думи, които помагат за събиране на асоциации с помощта на дигиталните медии и заместват класическото писане на дъската.

- „Да мотивираме с музика – немскоезична попмузика в обучението по немски като чужд език“: семинар от две части, включващ и дидактизиране (под формата на групова работа) на различни песни, записани през последните две години. Информацията, приидобита по време на семинара, ми помогна да въведа няколко теми чрез песен, което спечели учениците за актуалната немска музика и – преди всичко – придаде благоприятна работна атмосфера.

Предоставих на колегите си файл с разработени от нас по време на семинара работни листове върху немски песни. В паралелките в 8 и 9 клас с профил френски като втори чужд език двама колеги работиха с песен с немски и френски текст (Намика – „Je ne parle pas francais“)

Има песни, които в 8 клас биха могли да бъдат привлечени с цел откриване и анализ на граматически особености.

- „Игра с думи: игрово говорене в часовете по немски език“ се фокусираше върху активиране на устната комуникация, осъществявана под формата на различни игри.

Много от игрите бяха познати и прилагани вече, но имаше и новости.

Напр. Wimmelbilder (wimmeln - гъмжа):


Особено приложима е тази игра в осми клас и в немски език като втори чужд, защото описанието на подобна картинка дава много възможности за трениране на устната реч и позволява комбинация с граматични упражнения.

Изпробвах и „Такси“ в 10 клас, при която учениците трябва да надскочат класическия диалог и да влязат в роли. Часът стана много забавен, полезен и дори плахите ученици се опитаха да преодолеят страха си от устно изразяване на чуждия език.

В 9 и 10 клас, немски като втори чужд език изпробвахме и метода „Гръб до гръб“. При тази игра единият участник получава някаква картинка и я описва на другия, който седи с гръб, допрян до неговия, като целта е описанието да е толкова сполучливо, че да доведе до максимално точна рисунка.

- „Дейности за творческо въвеждане на тема и за разнообразяване на учебния час“

При преговор на склонение на прилагателните в 10 клас и в 8 клас използвахме работен лист, който получих там. При това упражнение тренирахме окончанията на прилагателните имена в текст, в който те се нанасят произволно и това води до съставяне на комични изречения.

Изработих и няколко текста с празни места за попълване чрез ново приложение, което ни показаха.

В 10 клас писахме и „единадесетстишие“ – стихотворение от единадесет думи на определена нова тема. Получиха се много интересни текстчета и учениците се забавляваха.

- „Интерактивна бяла дъска – основни умения и идеи“

Поради липса на такава използваме все още мултимедия.

- Хоспитиране в различни нива. Аз си избрах ниво C 1, защото е свързано с настоящите ми професионални занимания. Използвам няколко сайта и материала по темата, която беше предмет на часовете.

Използвам и едно ново за мен приложение, в което учениците влизат със смартфоните си и попълват тестове, викторини, отговарят на въпроси, правят проучвания. Няколко колеги в 11 клас проявиха интерес и го изпробваха в часовете си (socrative.com)

Направи ми впечатление, че немските курсисти в ниво С 1 допускат езиковите грешки, които допускат нашите деветокласници. Смело мога да твърдя, че болшинството от нашите ученици владеят по-богата лексика и са овладели по-добре граматичните особености още в първата половина от обучението си в ГПЧЕ “Ромен Ролан“.

В разговори с колегите там стана ясно, че при повечето обучението се свежда до ниво А2, с изключение на колега от Хърватска, която работеше също в DSD – програмата. Нашите ученици надскачат това ниво – A 2 - още в осми клас.

С радост си направих извода, че обучението при нас е съвременно, че колегите ми са много мотивирани и нивото на владеене на езика от учениците е много високо, но и че винаги има към какво да се стремим и с какво да обогатим часовете си.79 views0 comments
Сайтът се поддържа от ГПЧЕ "Ромен Ролан"
 
  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now