• "Romain Rolland" FLS

Креативно преподаване в часовете по английски език – споделени практики


Имах изключителната възможност да се обучавам в Лейк Скуул Оксфорд, Великобритания, през август месец 2019г.,по програма ‘’Креативно преподаване на английски език в гимназиален етап’’. Огромно беше нетърпението ми да стартира учебната година, за да започна да прилагам наученото. Придобитите по време на двуседмичното ми обучение идеи и умения, до момента съм реализирала в часовете си, по следния начин:

Още в първия час по английски език, от новата учебна година, в три 10ти класа, които изучават английски като първи чужд език, разиграхме The secret topic – по време на обучението беше въведена като много подходящ ice-breaker за първи час. Двама ученици излизат от стаята, казвам им тема (напр. Глобалното затопляне, Емиграция, Замърсяване на околната среда и др.) Връщат се в стаята и започват да водят разговор помежду си по темата на английски език, другите ученици ги слушат и на лист записват предположенията си каква е темата. Аз минавам, поглеждам листчетата, който е познал темата, му давам знак, че може да се включи в разговора и така групата на дискутиращите се увеличава, докато накрая всички познаят темата. След това излизат други двама, задавам нова тема. Подходяща е за всички нива, като нивото на трудност може да се регулира спрямо степента на владеене на езика. Със сигурност ще го прилагам и в 9ти клас, втори чужд език, като се понатрупа лексика.

- Guess the person /по материали предоставени ми от Лейк Скуул Оксфорд/ - изключително интересно и увлекателно занимание, развиващо и подобряващо концентрацията. Учениците получават лист с текст, който трябва да разшифроват, тъй като на листовете им има само цифри, на които съответстват определени думи. Упражнява се лексиката, тъй като непрекъснато дават идеи и мислят конкретни думи. Работят до пълно разкриване на текста и познаване на описания човек. В нашия случай, това беше Кейт Мидълтън.

- Корекция на текст на известна песен. /по материали предоставени ми от Лейк Скуул Оксфорд/ На учениците раздадох текст на песента на John Lennon ‘’Imagine’’, като на всеки ред от песента имаше по една или две грешки или сгрешена цяла фраза. Пускам им песента 2 пъти, като слушат и поправят текста. После работят по двойки, като си сверяват листовете и направените корекции, след което слушат песента трети път. Накрая всеки чете по един ред и заедно проверяваме.

- Условни наклонения и песни. Тук се падна най-приятната домашна работа – да слушат песни. Докато слушат обаче, трябваше да извадят всички примери за условно наклонение и да отбележат вида му. Една от песните беше’’ If I needed someone’’, Beatles.

- Banana game; Mime, draw, describe! За преговор и затвърждаване на лексика

- Рисуване като творчески подход.

Радвам се, че имах много подходящ момент да вмъкна това занимание, към урок свързан с това как да правим описание на снимка, на случка и др. Класът е разделен на две групи, всяка група получава по една картинка. Един от група излиза на дъската и не знае каква е картината. Отборът му започва да описва на английски възможно най-подробно какво има на картината, кое къде е, как да го нарисува, кое да коригира и така до максимално доближаване до оригинала.

- Circle stories – подход стимулиращ въображението и креативността. На всяка редица раздавам по един лист, с написано първо изречение, като героят е някой от класа. Листът преминава през всички по редицата, като съчиняват и развиват историята. Накрая четем всички истории.

- Dictogloss


Направихме диктовка, която се чете 2 пъти много бързо. Не е възможно да се запише цяло изречение, а по-скоро 1-2 думи от изречение. После се работи в групи по четирима. Заедно сверяват това, което всеки един е успял да напише и така групата постепенно сглобява един общ текст, който трябва да отговаря на оригинала.

- What do we have in common?/по готов материал на Лейк Скуул Оксфорд/Работи се в групи по четирима. Всяка група получава един лист с доста въпроси, еднакви за всички групи. Въпросите са от рода на: Работа, която не бих работил; Спорт, който не харесвам; Книга, която сме чели и т.н. Изключително подобрява комуникативните умения и изобщо активира устната комуникация. Учениците коментират на английски всеки един от въпросите, докато стигнат до такъв отговор, който е валиден за всички в групата. След това, един от групата разказва кое е общото за тяхната група, по всяка една точка, като разказва и за процеса до намиране на общото помежду им, причините, които всеки е изтъкнал и т.н. Освен, че развива комуникативните умения, е занимание, което е много полезно за сплотяване на учениците. Самите те споделят, че им е било много приятно да открият колко общи неща имат със свои съученици, за които до този момент не бяха говорили.

- Идиоми


Започнах да преподавам идиоми с картинки, изцяло по начина, който ни беше споделен на курса и ефектът е наистина изумителен. Абсолютно всичко се научава на момента, в час и трайно се запаметява (проверявам след време, без да сме ги преговаряли – всичко се помни и се реагира на секундата, без замисляне) Давам на всеки ученик лист с идиоми. Давам 2-3 минути да ги разгледат и да помислят какво биха могли да означават, записват предположенията си. После идва ред на картинките. Във формат А4, предварително съм принтирала картинки за всеки един от идиомите, като картинката има общо с буквалното звучене на идиома, а не с реалното му значение. Започвам да показвам картинките една по една, като те веднага правят асоциация с идиома, към който се отнасят. Обяснявам значението му и давам пример. В някои от картинките има и забавен елемент, което прави нещата още по-приятни и запомнящи се. След това получават друг лист, на който са написани идиомите и дефиниции, които са разбъркани, а те трябва да свържат всеки идиом с точното му значение, което вече знаят. В друга част на листа имат текст с празни места, на които трябва да поставят идиом и вече да го видят употребен в текст. Накрая работят по двойки, като пишат кратък диалог, използвайки идиомите и така ги затвърждават още веднъж. Казват ги пред класа. В повечето случаи диалозите са много забавни. Всичко отнема 2 учебни часа. В последните 1-2 минути от втория час се връщам само към картинките. Показвам отново всяка една от тях, те веднага казват идиома, който е свързан със съответната картинка, обясняват и значението му, което вече безпогрешно знаят и така финално затвърждаваме наученото.

- Imaginary family –


Принтирала съм произволно избрани снимки от интернет, на семейства. Работят в групи по 4ма, 5ма или 6 човека, в зависимост от броя хора на снимката. Задачата им е да си представят, че всеки един е част от това семейство, да се опишат като членове на семейството, да създадат история на семейството си, която заедно мислят, коментират на английски и пишат. Всички семейства после излизат със снимките си пред класа и представят историите си. Изключително развива въображението +писане и говорене.

- Писане – На дъската залепих картина на една къща. Едната редица трябваше да пише за тази къща като си представят, че са агенти на недвижими имоти, другата редица знаят, че това е къщата на баба, в която са отраснали, а третата да пишат за нея като част от филм на ужаси. Интересни са после историите, които са написани за една и съща къща, a толкова различни. Учениците от различните групи си разказват историите едни на други.

Още много неща ми предстои да правя в часовете си, от наученото по време на курса. Част от тях са: Pronunciation Workshop – съвети, упражнения и техники за добро произношение, които са много полезни в начален етап на изучаване на езика. Това съм планирала да правя с 9 клас, на които преподавам английски като втори чужд език.; Използване на филми в класната стая. Имам откъс от филм на Агата Кристи. Работи се в групи. Всяка група получава лист с информация за своя герой. След като се изгледа видеото, всеки трябва да се разпознае. Имам и други откъси от филми, предоставени ми от Лейк Скуул Оксфорд, с идеи за занимания и развиване на критичното мислене.; Работа с текстове – с готови материали и идеи от ЛС Оксфорд.; Homophones с песни; Grammar Dance; Rhyming Dictionaries и много други.

Темата на открития урок, който съм планирала е Critical Thinking, тема важна и актуална, която ще представя с помощта на специално подбрани видеоматериали, текстове за индивидуална работа и работа по групи, игрови подход. Темата беше част от обучението ми и много ме впечатли начинът, по който ни я представиха.

Обучението ми в Оксфорд беше не само мечтано, интересно и полезно. Като учител с малко опит, който се изгражда и се стреми да бъде възможно най-добър и полезен в работата си, това обучение наистина ме обогати и ми даде насока как да бъда креативна в преподаването, а работата ми – максимално ефективна.

Мая Генева

КА1 2019 г.

150 views0 comments
Сайтът се поддържа от ГПЧЕ "Ромен Ролан"
 
  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now